Nye takster i 2013

Fra 1. januar 2013 bliver taksterne ændret på Gilleleje kirkegård.

 

Det gælder både for nykøb, fornyelser, pasning, grandækning og plantning af blomster.

Begrundelsen er at alle priser skal være udregnet efter kostprisen.

Det betyder at de fleste priser vil stige, - nogle ganske lidt mens andre vil stige en del.

 

Ved køb af et gravsted vil der fremover,- udover selve erhvervelsen - også blive opkrævet for gravning eller urnenedsættelse, - hækvedligeholdelse eller pasning af fælles græsarealer samt grandækning på nogle fællesarealer.

Der vil stadig blive ydet tilskud/rabat til folkekirkemedlemmer for nogle af ydelserne, men ikke alle.

 

Ved fornyelser i 2013 vil der ikke blive opkrævet en egentlig fornyelse men der skal betales for hækvedligeholdelse eller pasning af fællesgræsarealer samt evt. grandækning på fællesarealer.

 

De årlige priser for især vedligeholdelse vil stige en del, ligesom grandækning vil få en mindre stigning, - men ikke meget mere en den sædvanlige stigning.

 

Det bliver ret hurtigt tydeliggjort allerede her ved gravstedsfornyelserne i 2013. Her vil de nye priser komme i brug, ligesom udsendelse af den årlig regning her i foråret 2013 som bekendt vil dække ydelser i 2013.