Generelt om priser

Vi skal have ens priser i Provstiet så derfor bliver priserne reguleret centralt hvert år fra Provstiet.

 

Priserne på erhvervelser af gravsteder står under den enkelte gravstedstype i menuen. Det skal bemærkes at disse priser er ca. priser, da den endelige pris først kan beregnes når kiste eller urne nedsættes. Dette skyldes at løbetiden regnes månedsvis og udløb af et gravsted  altid er 31. december. Derfor kan der eksempelvis blive opkrævet for vedligeholdelse af græsset i op til 10 år og 11 måneder for en plads i anonym urnegrav.

 

Med i disse priser er førstegangserhvervelsen, urnenedsættelsen/gravning af kistegrav og obligatorisk vedligeholdelse af eventuelle græsarealer eller hæk.

 

 Bemærk at betaling for hækklipning og hækvedligeholdelse - eller græsklipning, som opkræves ved erhvervelser og fornyelser, ikke har noget med den årlige vedligholdelse at gøre. Det er obligatoriske ydelser som skal betales af alle.Opkrævningen dækker alle år som gravstedet erhverves eller fornyes.

 

Medlemmer af folkekirken får tilskud til erhvervelse og nedsættelse m/m, mens vedligeholdelsen altid er samme pris for medlemmer og ikke medlemmer.

 

Ved priser på almindelig vedligeholdelse, grandækning og blomster m.m. bedes kirkegårdskontoret kontaktes.